RAHİME AYDIN  128262*****   Yapılan mülakat neticesinde işe alımı uygun görüldü
SEVDA KARS  254627*****   Yapılan mülakat neticesinde işe alımı uygun görüldü